Profesionální odborné překlady
do slovenštiny

tel.: +420 604 821 653
mail: info@slovenstina.cz

Překlady ze/do slovenštiny

Běžné překlady

Jedná se zejména o běžné překlady bez odborné terminologie, jako jsou dopisy, dokumenty a texty obecného charakteru.

Odborné překlady

Mezi odborné překlady se zařazují překlady odborných textů, jako jsou příručky, manuály, návody, technické listy, normy, směrnice nebo propagační texty s odbornou terminologií.

Expresní překlady

Jde o překlady dokumentů v termínech dodání pod 24 hodin od zadání zakázky. Poskytuji i překlady s dodáním ještě týž den. Poskytuji také překlady obratem.

Speciální překlady

Mezi speciální překlady se řadí překlady webových stránek, katalogy, překlady podporované CAT a jiné méně obvyklé typy překladů.

Jmenuji se Peter Kubica a překládám do/ze slovenštiny.

Zaměřuji se na překlady v kombinacích:

  • překlady z češtiny do slovenštiny
  • překlady ze slovenštiny do češtiny
  • překlady z angličtiny do slovenštiny
  • překlady z angličtiny do češtiny
Dlouholetá praxe, živý kontakt s jazykem a skutečnost, že jsem rodilý mluvčí, mi umožňují poskytovat překlady v kvalitě, kterou zákazníci vyžadují.
20 let praxe s překlady do slovenštiny a češtiny.
Rychlé jednání a flexibilní přístup.
Pracuji podle profesního etického kodexu.
Diskrétní jednání a dodržování pravidel pro zacházení s osobními údaji v souvislosti s překlady.

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.juls.savba.sk

Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra SAV

korpus.juls.savba.sk

Slovenský národní korpus

jazykovaporadna.sme.sk

Jazyková poradna ústavu Ľudovíta Štúra SAV

www.ujc.cas.cz

Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR

ucnk.ff.cuni.cz

Český národní korpus

prirucka.ujc.cas.cz

Jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR